Bild föreställandes böcker med en kedja runt, och ett öppet hänglås

EU-initiativet Plan S, eller cOAlitions S, har som huvudprincip att alla vetenskapliga publikationer som kommer från offentligt finansierad forskning ska publiceras i tidskrifter eller plattformar med omedelbar öppen tillgång från den 1:a januari 2020. I slutet av november presenterades en guide för hur principerna för Plan S ska implementeras, som bland annat beskriver tre olika upplägg för öppet tillgänglig vetenskaplig publicering under Plan S.

Stockholms universitet vill föra en öppen dialog om Plan S och vad implementeringen innebär för forskare knutna till universitetet och bjuder därför in till ett öppet seminarium för alla forskare på Stockholms universitet.

Program

  • Inledning – Astrid Söderbergh Widding
  • Implementationen av Plan S – David Sweeney (på videolänk)
  • Universitetsledningens syn på Plan S – Astrid Söderbergh Widding
  • Perspektiv från forskare – Erik Lindahl
  • Universitetets publiceringsstöd – Wilhelm Widmark
  • Frågor från publiken
  • Avslutning – Astrid Söderbergh Widding

Deltagare

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek
David Sweeney, cOAlition S
Erik Lindahl, professor, Stockholms universitet

Moderator

Anna Lundén, Kungliga biblioteket

Seminariet kommer att hållas på engelska.