I samarbete med KI och KTH (Stockholm trio) håller Stockholms universitet en ny kostnadsfri tvådagarskurs i "Data Carpentry / Library Carpentry" - datahantering med olika programvaruinslag den 1-2 april 2020. Kursen hålls på engelska. 

Kursinnehållet omfattar:

Dag 1 - Databases and SQL,  Open Refine (OBS! För Open Refine behövs en dator med "Java Runtime Environment") 
Dag 2 – Python 

Närmare information om kursinnehåll och anmälan finns här: https://ghaya.github.io/2020-04-01-working-with-data/