Studenter på universitetet som pluggar
Foto: Viktor Gårdsäter

Du kan också få råd om referatteknik och akademiskt skrivande. Föreläsningen är gratis och öppen för alla studenter vid Stockholms universitet. Tipsa gärna dina studiekamrater, besök oss tillsammans och förbered er inför era kommande grupparbeten.

  • Sökteknik för vetenskap och forskning
  • Källkritik och granskning
  • Skriv bättre texter och referera rätt

För vem?

Föreläsningen passar dig som är student på universitetet och som just nu skriver på en uppsats, rapport, analys eller inlämningsuppgift.

Förmåga att söka och värdera kunskap är något som alla studenter vid universitet och högskolor förväntas ha lärt sig vid examensdagen. Att kunna hitta och urskilja vetenskapliga källor är något som blir allt viktigare i en värld där alternativa fakta och ”fake news” ständigt förekommer i informationsflödet.

Frågestund

Efter föreläsningen finns möjlighet att stanna kvar så att du kan ställa just dina frågor till någon av bibliotekarierna och pedagogerna på plats.