Fyra studenter sitter och pluggar.
Foto: Niklas Björling

Föreläsningen är gratis och öppen för alla studenter vid Stockholms universitet. Tipsa gärna dina studiekamrater, besök oss tillsammans och förbered er inför era kommande grupparbeten.

Innehåll

  • Sökteknik för vetenskap och forskning
  • Källkritik och granskning
  • Skriv bättre texter och referera rätt
  • Få individuell handledning med informationssökning och skrivtips

Vi inleder med två korta föredrag från biblioteket och Studie- och språkverkstaden. Under andra delen av programmet finns det möjlighet att få individuell hjälp med att hitta vetenskapliga källor och skriva akademiskt.

För vem

Föreläsningen passar dig som är student på universitetet och som just nu skriver på en uppsats, rapport, analys eller inlämningsuppgift.

Förmåga att söka och värdera kunskap är något som alla studenter vid universitet och högskolor förväntas ha lärt sig vid examensdagen. Att kunna hitta och urskilja vetenskapliga källor är något som blir allt viktigare i en värld där alternativa fakta och ”fake news” ständigt förekommer i informationsflödet.