Fyra studenter runt ett bord, med böcker och dator.
Fotograf: Viktor Gårdsäter

Delta i denna Zoom-föreläsning och lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport. Du kan också få råd om referatteknik och akademiskt skrivande.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla studenter vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Tipsa gärna dina studiekamrater, besök oss tillsammans och förbered er inför era kommande grupparbeten.

Innehåll

  • Sökteknik för vetenskap och forskning
  • Källkritik och granskning
  • Skriv bättre texter och referera rätt

För vem

Föreläsningen passar dig som är student på universitetet och som just nu skriver på en uppsats, rapport, analys eller inlämningsuppgift.

Förmåga att söka och värdera kunskap är något som alla studenter vid universitet och högskolor förväntas ha lärt sig vid examensdagen. Att kunna hitta och urskilja vetenskapliga källor är något som blir allt viktigare i en värld där alternativa fakta och ”fake news” ständigt förekommer i informationsflödet.

Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa just dina frågor till någon av bibliotekarierna och pedagogerna som är tillgängliga.

När och hur

Föreläsningen börjar 12.00. Zoomrummet öppnar 11.50 så att du hinner logga in före 12. Till den här föreläsningen behöver du logga in med ditt universitetskonto. Vi avslutar senast 12.45. Ingen föranmälan behövs – välkommen!

Delta!