Person läser i en bok och antecknar. Foto: David Iskander/Unsplash

Under föreläsningen får du handfasta tips om hur du kan läsa och anteckna när du läser kurslitteratur. Du får också tips på lässtrategier för dig med lässvårigheter.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs – bara att droppa in. Välkommen!