Inge Bartning och Fanny Forsberg Lundell
Inge Bartning och Fanny Forsberg Lundell

’InterFra’ är en språkdatakorpus – en stor samling språkdata - som under lång tid byggts upp för forskningsprojekt i franska som andraspråk/främmande språk. Den 23 mars 2017 kommer Inge Bartning, professor emeritus i franska, och Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, Stockholms universitet, att tala om vilka problem och möjligheter som framkommit i projektet.

Materialet finns redan tillgängligt hos Språkbanken vid Göteborgs universitet, på plattformen KORP. Det består dels av korpusdata (inspelat franskt talspråksmaterial), dels av metadata (bakgrundsdata angående deltagarna, transkriptionsprinciper, taggningsprinciper osv.). Materialet är av intresse för forskare, lärare och studenter som vill studera språkinlärning i allmänhet och franskt talspråks tillägnande och användning i synnerhet. Juridiska frågeställningar kan komma att diskuteras, t.ex. frågan om upphovsrätt. 

Se föreläsningen här:

 

 

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.