Om inte videon fungerar som den ska, klicka här för att se den på vår YouTube-kanal.

Ladda ner Lars Arvestads presentation här (9724 Kb) . Ta gärna fram presentationen för att se den tydligare medan du lyssnar på föreläsningen.

 

Lars Arvestad. Foto: Privat.
Lars Arvestad. Foto: Privat.

Först ut är Lars Arvestad, lektor vid Department of Numerical Analysis and Computer Science (förkortat Nada) som ska dela med sig av hur bioinformatiker arbetar med lagring och delning av data.

Klicka här för att komma till bibliotekets YouTube-kanal och se den inspelade föreläsningen i efterhand.

Hur arbetar bioinformatiker med lagring och delning av data?

– Olika forskningsområden har olika kultur och traditioner vad gäller hur man arbetar med data. Jag vill beskriva den öppna kultur som bioinformatiken och angränsande discipliner har och hur det påverkar hur vi arbetar. Jag kommer också att ta upp en del utmaningar som vi har, säger Lars Arvestad.

Om Lars Arvestad

Lars Arvestad är lektor på Nada och har disputerat i datalogi på KTH. Han undervisar och forskar inom ämnet bioinformatik, vilket är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som inbegriper bland annat matematik, datalogi, molekylärbiologi, medicin, botanik och zoologi. 

Läs mer om Lars Arvestad.

Om forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet

Förvaltningschefen vid universitetet har beslutat (2016) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till en gemensam strategi och struktur för hur forskningsdata ska hanteras, lagras och tillgängliggöras på kort och lång sikt, vid Stockholms universitet.

Vill du delta i vår föreläsningsserie och berätta hur du arbetar med forskningsdata?

Du är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Anderberg.