Föreläsningarna har spelats in och listas nedan men finns också på bibliotekets YouTube-kanal.

Tidigare föreläsningar (inspelningar)