Jonas Holm
Jonas Holm

Den 5 april kommer Jonas Holm, jurist på Stockholms universitetsbibliotek, att presentera juridiska aspekter av Open Science. Open Science i allmänhet och öppna forskningsdata i synnerhet är en aktuell fråga. Inte minst med tanke på att universitets och högskolors så kallade tredje uppgift, tillgängliggörande och nyttiggörande av lärosätets forskning, lyfts fram i forskningspropositionen som presenterades i slutet av november.

Samtidigt som lärosätena anpassar tanke- och arbetssätt i syfte att främja en öppen forskningsdatakultur finns också juridiska frågetecken och i vissa fall hinder för detta, inte minst utifrån informationssynpunkt. EU:s dataskyddsförordning träder i kraft i maj 2018 och den kommer att ställa högre krav på hanteringen av data som har att göra med personer än vår nuvarande personuppgiftslagstiftning.

I denna föreläsning skisserar Jonas Holm några av huvuddragen i nuvarande lagstiftning som har betydelse för forskningsdata, både nationellt och på europeisk nivå, men blickar också framåt mot de juridiska utmaningar framtidens akademi står inför.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.

Se föreläsningen här:

 

 

Kommande och tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar finns inspelade.