Den 26 oktober ska Wilhelm Widmark (överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek) prata om vad biblioteken och universiteten idag gör och kan göra för att främja arbetet med Open Science. Det handlar bland annat om om att bygga infrastrukturer, bedriva lobbyverksamhet och förhandla fram stora avtal med förlag.

Om Wilhelm Widmark

Wilhelm Widmark är överbibliotekarie på Stockholms universitet, ordförande för gruppen Open Access och publiceringsfrågor på KB, samt styrelsemedlem i SUHF Forum för bibliotekschefer och i Liber, Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche. 

Tidigare föreläsningar

Vill du delta i vår föreläsningsserie och berätta hur du arbetar med forskningsdata?

Du är varmt välkommen att höra av dig till projektledare Sabina Anderberg.

Om forskningsdataprojektet vid Stockholms universitet

Förvaltningschefen vid universitetet har beslutat (2016) att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag till en gemensam strategi och struktur för hur forskningsdata ska hanteras, lagras och tillgängliggöras på kort och lång sikt, vid Stockholms universitet. Läs mer på bibliotekets webbplats.