Historical pictures in a collage
Foto: Adam Matthew

Det blir en rundvisning av de digitaliserade dokumenten och webbsidorna, en titt på hur de har använts i undervisning och forskning och tillfälle att ställa frågor. Visningen och frågestunden hålls på engelska. 

De databaser som Stockholms universitetsbibliotek tillhandahåller är:

Market Research and American Business

Mass Observation Online

Popular Culture in Britain and America

Defining Gender

Everyday Life and Women in America

Women in the National Archives