Där kan du få handledning i akademiskt skrivande och studiestrategier i omkring 15 minuter. Välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska.