Biblioteket har nyligen genomfört en omfattande användarstudie som visade att det finns ett informationsglapp mellan universitetets lärare och vad biblioteket faktiskt kan göra för att stötta universitetets lärare och studenter i utbildningen.

Biblioteket behöver bättre kännedom om era behov för att kunna erbjuda stöd och utveckla rätt tjänster. Biblioteket bjuder därför in till en workshop, där ni tillsammans med oss arbetar kring vilken roll biblioteket ska spela i studenternas utbildning och vilka tjänster undervisande lärare behöver av oss.

Lokal: Plantskolan i Frescatibiblioteket. Vi möter upp dig vid bibliotekets informationsdisk.

Anmäl dig via den här länken