Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.
Wilhelm Widmark, Överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling.

Idag är det i princip omöjligt för akademiska bibliotek att kunna ge sina användare tillgång till svenska e-böcker.

De svenska förlagen vill inte tappa inkomster och har inte kunskap om akademiska biblioteks sätt att förvärva och tillgängliggöra e-böcker. Biblioteken å sin sida saknar kunskap om förlagens arbetssätt och utmaningar. Det saknas både forum för att mötas och lösningar som gynnar båda parter.

Vilka roller och vilket ansvar har bibliotek respektive förlag för att lösa dessa utmaningar? Hur kan vi hitta lösningar som gör alla till vinnare?

Mer information om Bokmässan och seminariet finner du på Bokmässans webbplats.

Bidra med dina frågor

Har du inte möjlighet att närvara under Bokmässan är du välkommen att skicka dina frågor och åsikter till redaktionen@sub.su.se.

Medverkande

  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek
  • Karin Byström, bibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek
  • Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel
  • Magnus Pettersson Roos, vice vd och förlagschef Studentlitteratur
  • Stefan Martell, produktutvecklingschef på Wolters Kluwer Sverige

Moderatorer

Karl Edqvist och Martin Wincent, Stockholms universitetsbibliotek.