Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du läser vetenskapliga artiklar på ett effektivt sätt. Efter föreläsningen kommer du att:

  • Veta hur du läser för att förstå innehållet i vetenskaplig artikel
  • Känna till hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd
  • Känna till hur du kan utveckla din läskompeten

Anmälan: Ingen föranmälan krävs – bara att droppa in!

Om Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverkstaden erbjuder gratis hjälp till alla studenter vid Stockholms universitet som vill utveckla sitt akademiska skrivande och sina studiestrategier. Besök gärna su.se/sprakverkstaden för att läsa mer.