Platserna tilldelas efter "först till kvarn" och företräde ges åt dem som vill delta båda kursdagarna, för att inte blockera deltagande för någon annan.


Kursinnehållet omfattar:

Dag 1 - Intro to Data (s.k. Regular Expressions), Open Refine. 
Dag 2 - Intro to Unix Shell, Databases and SQL 


Närmare information om kursinnehåll, förutsättningar för deltagande och anmälan: https://kth-biblioteket.github.io/2019-11-13-carpentry/