Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och mötena protokollförs.

Från vänster: Jenny Håkansson Hedberg, Tomas Wiksten, Eva Dahlbäck, Anders Söderbäck, Martin Wincent, Henrik Miettinen, Wilhelm Widmark och Ingela Tång.
Bakre raden från vänster: Tomas Wiksten, Anders Söderbäck och Wilhelm Widmark. Främre raden från vänster: Jenny Håkansson Hedberg, Eva Dahlbäck, Martin Wincent, Henrik Miettinen och Ingela Tång.

 
Överbibliotekarie

Wilhelm Widmark

telefon: 08-16 27 33
Processledare

Eva Dahlbäck (föräldraledig)

telefon: 08-16 27 06
 
Processledare

Martin Wincent

telefon: 08-16 16 28
Stf överbibliotekarie
Sektionschef Staben
& Sektionen för system och utveckling

Henrik Miettinen

telefon: 08-16 49 67
 

Mia Wahlberg (föräldraledig)

telefon: 08-16 68 33
Personalspecialist
Staben

Tomas Wiksten

telefon: 08-16 27 21
 
 
T.f. Sektionschef
Sektionen för användarstöd och media

Ingela Tång

telefon: 08-674 7027 
 
 
Sektionschef

Sektionen för användarstöd och media
Jenny Håkansson Hedberg

telefon: 08-1207 6824
e-post: jenny.hakansson.hedberg@su.se

 
 

Tillbaka till toppen