Snabbval

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs sedan 1 januari av Områdesövergripande rådet.

Arbetet på universitetsbiblioteket leds av överbibliotekarien samt en ledningsgrupp. Biblioteket har sektioner för användarstöd och media, samt verksamhetsstöd och utveckling.

Strategi för Stockholms universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll för universitetets forskning och utbildning. Biblioteket ska i nära samverkan med områdena erbjuda adekvat stöd åt forskare och studenter i ett snabbt föränderligt informationssamhälle. Biblioteket ska bevaka utvecklingen på området och främja universitetets intressen, bland annat genom samverkan med Kungliga biblioteket och andra universitetsbibliotek.
 

Bibliotekets vision

Vi skapar de bästa förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation.

Bibliotekets verksamhetsplan och berättelse

Läs mer om Stockholms universitetsbiblioteks mål:

Tillbaka till toppen