Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Om oss
  5. Organisation
Ledningsgrupp 2017

Organisation

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs sedan 1 januari av Områdesövergripande rådet.

Ledningsgrupp 2017 Stockholms Universitetsbibliotek. Foto: Nicklas Björling, Stockholms universitet.

Biblioteksledning

Ledningsgruppen behandlar övergripande frågor och frågor av strategisk betydelse för verksamheten och är rådgivande inför överbibliotekariens beslut.

Stockholms universitetsbiblioteks historia

När högskolan grundades i Stockholm under 1870-talet grundades även Stockholms universitetsbibliotek. Bibliotekets böcker och samlingar byggdes upp och växte med tiden genom inköp och donationer.

Medieplan

Arbetet med informationsförsörjning vid Stockholms universitetsbibliotek syftar till att ge studenter, lärare och forskare tillgång till de medieresurser som behövs för den undervisning och forskning som bedrivs vid Stockholms universitet.

Miljöarbete vid Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek har ett aktivt miljöarbete som innefattar bland annat att sprida kunskap, utbilda och följa upp miljöarbetet inom organisationen.

Fakturauppgifter & adress för Stockholms universitetsbibliotek

Här finns information om bibliotekets organisationsnummer, VAT-nummer, uppgifter om bankgiro, fakturaadresser, referensnummer och liknande.

Presskontakt Stockholms universitetsbibliotek

Kontakta Martin Wincent vid frågor gällande universitetsbibliotekets verksamhet till media i interna och externa kanaler.

Frågor som inte gäller press

Kontakt för kundserviceärenden.