Jonas Holm. Jurist vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Jonas Holm. Jurist vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

 "Vi har ett gemensamt ansvar att etablera ett rimligt normsystem". 

Läs hela inlägget hos Universitetsläraren.

Tidigare inlägg i debatten om öppen tillgång hos Universitetsläraren

Gustav Nilsonne: "Öppen tillgång ger författare starkare ställning"

Carl Falck: "Open access äventyrar kvalitet och korrekthet"

Open Science: vad säger lagen - och vad kommer den säga?

Se Jonas Holms föreläsning om juridiska aspekter på öppen vetenskap.