Kurslitteraturen är införlivad på Frescatibiblioteket. Allt med placering Albanova i katalogen är alltså nu ej tillgängligt, det blir det först då referensbiblioteket öppnar (efter ombyggnationen).

Om du har frågor som gäller ombyggnationen av biblioteket kan du vända dig till Viktor Mannervik.