Arbitration Law publiceras av Juris och ger tillgång till artiklar ur tidskrifter och en mängd olika manualer och böcker inom ämnet juridik.

Till Arbitration Law

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.