Läs intervjun med Astrid här: Europes Open Access Champions –”Give Open Access and Open Science the attention they deserve”.

Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin för Stockholms universitet.
Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin för Stockholms universitet.
 

Om SPARC Europe

SPARC Europe arbetar för utveckling mot öppna system för forskningskommunikation.