Ann-Louise Löfgren, bibliotekarie. Foto: Niklas Björling.
Ann-Louise Löfgren, bibliotekarie. Foto: Niklas Björling.

Ann-Louise Löfgren, bibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek, har arbetat med talböcker sedan 2001. En utmaning är att det kan ta upp till två månader att skapa en ny talbok.

– Om kurslitteraturlistan ändras i anslutning till kursstart drabbar det studenter med särskilda behov. Det är viktigt att lärarna tar hänsyn till detta när de planerar sin undervisning. Ju tidigare en titel beställs som talbok desto större möjlighet är det att den finns att låna när kursen startar, säger Ann-Louise.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har på uppdrag av regeringen att tillgodose talböcker för personer med behov av särskilt stöd. Läs gärna mer om och hjälp biblioteket att sprida ”Klart till kursstart – obligatorisk kurslitteratur som talbok” till dina kollegor som undervisar. 

Bibliotekets stöd - Talbokskonto

– I början av terminen har biblioteket drop-in som gör det smidigt för studenten att ansöka om talbokskonto. Vi finns tillhands för att svara på frågor om teknik och annat som kan kännas svårt i början. Det är kostnadsfritt och det finns enkla och användarvänliga läsprogram till både telefonen och datorn.

Information om exakt hur studenten går till väga finns här och får gärna spridas vidare inom institutionen.

Även antagna forskare och doktorander med behov av särskilt stöd har rätt till talbokskonto

De får tillgång till redan inlästa talböcker men kan om intyg bifogas av handledare få rätt till nyinläsning.

Det är viktigt att studenter med särskilda behov så tidigt som möjligt pratar med sin lärare och talar om vilka behov som finns så att läraren i god tid kan ta hänsyn till detta. Det är också upp till studenten själv att ansöka om pedagogiskt stöd för att få rätt stöd och anpassningar. Ansökning av pedagogiskt stöd görs i systemet NAIS. När ansökan är mottagen kommer en samordnare på studentavdelningen att kontakta studenten för ett personligt möte.

Ansökningar till talbokskonton ökar

– I år har vi slagit rekord i antal ansökningar av talbokskonton. Kännedomen om vårt stöd ökar vilket är bra. Det är viktigt att fortsätta utveckla och framförallt förbättra stödet av talböcker till studenterna. Ett led i detta är att förankra och skapa ett närmare samarbete med lärare, studievägledare eller kontaktpersoner vid universitetet.

Är du lärare vid universitetet och vill veta mer om talboksstöd är du välkommen att kontakta Ann-Louise Löfgren.