Informationspunkterna  i biblioteket bemannas  vardagar kl. 10-18.
För dig som vill ha ett extra tryggt möte hänvisar vi till att besöka  informationspunkterna kl. 10-11 och kl. 15-16. Dessa tider möter du en bibliotekarie via Zoom på en skärm i informationen.

Skall du hämta ett fjärrlån, får du bättre hjälp under de övriga timmarna som informationen är bemannad.