Om F1000Prime

F1000Prime är en söktjänst med artiklar rekommenderade av en fakultet på cirka 8000 ledande forskare inom biologi och medicin. Dessa fakultetsledamöter ger expertkommentarer och yttranden om de viktigaste artiklarna som publicerats i tusentals tidskrifter över hela världen.

Verktyg i tjänsten för att identifiera, utvärdera och tolka relevant forskning:

  • Identifierar viktiga artiklar inom ditt forskningsområde.
  • Expertkommentarer om utvalda artiklar.
  • Betyg och rankningar från fakultetsmedlemmarna.
  • Markerar artiklar inom närliggande områden.
  • Sparade sökningar och alerts som lyfter fram relevanta artiklar.

Registrering

Under testperioden kan du se artiklarna fakulteten har rekommenderat. Men om du vill skräddarsy innehållet efter dina specifika intressen, lagra sökningar (inklusive F1000 SmartSearches), och skapa alerts, behöver du skapa ett personligt konto (det är inte detsamma som ditt universitetskonto).

Vilka är ”fakulteten”?

Fakulteten består av ledande experter inom biologi och medicin, nominerade av sina forskarkollegor.

Åtkomst

Här når du F1000Prime

Återkoppla till biblioteket

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.