Författaravgift kallas ofta även Author Processing Charge (förkortad APC).

Detta är vår fjärde artikel i serien "Lär dig mer om Open Access".

Avdelningen för forskningsstöd

Forskare vid Stockholms universitet har tillgång till Avdelningen för Forskningsstöd, som kan ge råd och tips om olika typer av forskningsfinansiärer och deras ansökningsförfaranden. Tänk på att planera ansökan om medel i förväg för att inte riskera försening av publiceringsdatumet.

Universitetsbiblioteket har även förhandlat avtal med ett antal förlag som ger rabatt för publiceringsavgifter.

OA-publicering utan författaravgifter för humanister - Open Library of Humanitites

Som forskare inom humaniora kan du publicera tidskriftsartiklar med open access hos Open Library of Humanities utan att betala några författaravgifter.

Open Library of Humanities erbjuder omedelbar Open Access-publicering utan författaravgifter för att skapa fler möjligheter för att tillgängliggöra forskningsresultat inom humaniora.

Publiceringskostnaderna finansieras istället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer. Universitetsbiblioteket är en av de organisationer som stödjer initiativet.