Hanna Voog & Kristoffer Holmqvist (Lunds universitet)
Hanna Voog & Kristoffer Holmqvist (Lunds universitet). Foto: Privat.

I april kommer Kristoffer Holmqvist och Hanna Voog från Lunds universitet att hålla ett föredrag under konferensen Mötesplats Open Access och berätta om deras erfarenheter och tankar de haft i samband med implementeringen av ett nytt forskningsinformationssystem (CRIS) på Lunds universitet.

Hur skulle ni själva beskriva innehållet i ert föredrag?

- Införandet av systemet innebär att vi bygger upp en ny funktion kring synliggörande och spridning av universitetets forskning. Bibliotekets roll i den här processen, och även framöver i en gemensam förvaltningsorganisation tillsammans med avdelningen Forskningsservice, innebär till viss del nya utmaningar som vi vill berätta mer om på MOA.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ert föredrag?

- MOA är en viktig mötesplats för oss som jobbar med frågor kring tillgängliggörande av forskning och om forskningsinfrastruktur. Vår presentation fokuserar inte bara på Open Access-frågan utan också mer generellt kring hur man kan skapa breda incitament på ett universitet för att öka synligheten och spridningen av forskning. Målgruppen för vår presentation är alla de som jobbar med att sprida och tillgängliggöra publikationer och forskning vid universitet och högskolor.

Varför är det viktigt för er att prata om detta?

- Att investera i ett CRIS är inte bara en stor investering i kompetens och resurser för Lunds universitet utan även en strategisk investering i infrastrukturen kring forskning. Implementeringen påverkar arbetsflöden på skilda håll i organisationen och har i vissa fall redan lett till förändrade arbetsmetoder och en ny syn på universitetets forskningsinfrastruktur.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Hanna Voog

Hanna arbetar med forskarstöd på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och på Universitetsbibliotek, Lunds universitet. I LUCRIS-projektet har hon främst arbetat med utbildning, support och kommunikation.

Om Kristoffer Holmqvist

Kristoffer är ansvarig för verksamhetsområdet Vetenskaplig kommunikation på Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Just nu även biträdande projektledare för LUCRIS-projektet som syftar till att implementera ett CRIS på LU.