Mötesplats Open Access (MOA) är en årlig och nationell konferens som samlar deltagare med fokus på hur vi gemensamt ska arbeta framåt med att öka spridning och tillgänglighet av forskningsresultat.

Du finner alla inspelningar här på Kungliga bibliotekets YouTube-kanal.

Nedan kan du se och höra rektor Astrid Söderbergh Widding inleda konferensen.