Bibliotekets prenumeration har uppgraderats och från och med april sker accessen via universitetsinloggning. Detta gör att fler personer kan nå tidskriften när som helst på dygnet.

Här når du Juridisk tidskrift

 

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se