Den 26 juni tog Norstedts Juridik bort avgöranden från Sveriges underinstanser från de paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning.

Observera att danska Karnov Jura endast är tillgänglig inom Stockholms universitet, men inte utanför campus. Även om du befinner dig på campus måste du logga in med ditt universitetskonto via SU-nätverket för att komma åt databasen. Wifi (eduroam) fungerar inte, varken på eller utanför campus, och det är inte heller möjligt att nå databasen via distansåtkomst.