Statista hämtar data från 18 000 olika källor och kombinerar ekonomiska data, konsumentinsikter, opinionsundersökningar och demografiska trender. Data kan laddas ned i olika format och tabeller, grafer och diagram återanvändas i exempelvis presentationer.

Här når du Statista

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se