Tidskriften är bred och tar upp alla olika aspekter av mikroorganismer.

Här når du Nature Microbiology.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media@sub.su.se.