Filmerna finns på bibliotekets webbplats (se länkar i listan nedan) och är enkla att ta del av när och var som helst. Alla filmer är mellan en och fyra minuter långa.

Hur hittar jag min kurslitteratur?

I denna tutorial lär du dig att hitta med hjälp av steg-för-steg-anvisningar hur du hittar böcker, e-böcker och artiklar, hur du tolkar referenslistor på kurslistan, vad du ska göra när den inte står på hyllan och hur du ställer dig i kö för en bok.

Hur hittar jag en vetenskaplig artikel?

I denna tutorial lär du dig att hitta vetenskapliga artiklar. Du får en genomgång av hur du kan tänka kring sökord för möjligheten att avgränsa dina sökningar. Du får också tips på hur du kan referera till artiklar på rätt sätt.

Hur fungerar biblioteket?

I denna video får du en guidad tur av biblioteket och vår service till studenter. Vi berättar om hur du lånar, beställer och återlämnar böcker, samt visar våra studieplatsmiljöer. Vi visar också hur du söker information och hur du hittar böcker hos oss.

Underlätta referenshantering med digitala verktyg

Med vår enkla översikt av olika referenshanteringsverktyg visar vi hur du kan samla och spara artiklar och böcker i ditt eget bibliotek och hur du på ett enkelt sätt kan skapa referenslistor och infoga källhänvisningar i din text. I videon lär du dig hur verktygen fungerar och hur de samspelar med exempelvis Word.