Under Sunets (Swedish University computer Network) workshop om Orcid i slutet av september diskuterades hur de olika intressenterna nationellt kan skapa en gemensam strategi kring Orcid. Detta mot bakgrund av den senaste forskningspropositionen där Kungliga biblioteket fått i uppdrag att bygga nationell databas för forskningspublikationer, Vetenskapsrådet att samordna forskningsdata och Sveriges universitets- och högskoleförbund att se över så att frågorna inte fastnar i biblioteksfåror.

Där möttes också representanter från biblioteket, IT-avdelningen samt forskarservice och insåg att det finns behov av att arbeta tillsammans om detta, inte bara på nationell nivå.
– Målet är inte att bygga en jättestruktur med Orcid i mitten, utan att se vilka enkla åtgärder vi kan göra som hjälper forskaren direkt. Det kan handla om att hitta bättre rutiner internt, exempelvis att bättre integrera Orcid med universitets interna system, säger Anders Söderbäck, verksamhetsutvecklare och ansvarig för Orcid på biblioteket. 

Byggd för att hålla

Orcid är en ideell förening som arbetar med att ta fram något som liknar personnummer för forskare på en global nivå. Identifieringssystemet håller isär forskare med samma namn. Tanken är att det ska underlätta för forskaren att samla all sin forskning inför finansierings- eller tjänsteansökningar.

Finansieringen kommer från förlag och universitet världen över. Eftersom universiteten är fler så har de ett större inflytande över systemet.
– Även om det konkurreras sinsemellan så är alla universitet och förlag överens om att det behövs en gemensam infrastruktur för identifiering av forskare. Nu använder och rekommenderar alla förlag och finansiärer Orcid så det går nog att räkna med att systemet håller åtminstone 30-40 år. Ju fler som börjar använda det desto bättre kommer det att fungera, säger Anders Söderbäck. 

Forskare som är intresserade av att skaffa Orcid kan enkelt göra det på Orcids webbplats genom att logga in med ditt Stockholms universitets-ID. Där finns det också mer information om systemet.