Johan Öberg. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.
Johan Öberg. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

I april kommer Johan Öberg att hålla i ett föredrag om Open Access på konstområdet, under konferensen Mötesplats Open Access 2016.

Hur skulle du själv beskriva innehållet i ditt föredrag?

- Den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet var först i Sverige med OA-publicering inom publikationsdatabaser av konstnärlig forskning och praktik. Publiceringsverksamheten är kopplad till frågor om bibliometri, poängsättning och resursfördelning inom universitetet. Vi har arbetat med detta sedan 2011 och under 2015 gjorde vi en utvärdering av arbetet.

Jag kommer att berätta om utvärderingen, som är särskilt aktuell i samband med att SwePub nu också ska innefatta de konstnärliga områdenas forskning. Jag vill berätta om mina idéer kring hur jag anser att SwePub borde fungera i framtiden i relation till universitetens publikationsdatabaser.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ditt föredrag?

- Jag upplever att problemen som många upplever med open access och bibliometri blir särskilt synligt när det handlar om konstområdet. Ett särskilt problem med just bibliometri är det som jag tror kallas för ”slicing”. Man delar upp forskning och publiceringar i olika delar för att skapa fler poäng och om en sådan process skulle användas på konstområdet skulle hela systemet bryta samman.          

Konst handlar om helhetssyn och kan inte delas upp på samma sätt. Problemen liknar det inom humaniora där det också finns publikationsformer som inte är vanliga vetenskapliga artiklar, böcker eller essäer. Jag vill diskutera dessa problem med specialister, bibliotekarier och andra företrädare inom detta område för humaniora och samhällsvetenskap. Jag tycker det är roligt att diskutera foto och konst inom open access.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är i morgon tisdagen den 5 april.

Om Johan Öberg

Johan Öberg är forskningsrådgivare inom Konstnärliga fakulteten.

Läs mer om Johan Öberg