Se hela programmet och anmäl dig senast idag.

Årets Open Space Sessions innehåller följande rubriker

 • Att selektera och tillgänggligöra OA-material
 • Hur jobbar vi praktiskt vidare för att hjälpa forskarna uppfylla önskemål om OA?
 • Kommunicera Open Accss med forskare
 • Forskarservice i ett förändrat publiceringslandskap
 • Open Access - Vad är tillgängligt och för vem?
 • Effektiv vetenskaplig kommunikation
 • "Trading Gold" Open Access to Research Publications in Chemistry
 • Sakkunniggranskning som process - Vem gör vad och varför?
 • Att dela data - forskares attityder och beteenden på Blekinge Tekniska högskola
 • Ökad sökbarhet och citerbarhet av forskningsdata
 • SwePub & OA-data
 • Forskningsdata - beskriva, begagna, bevara
 • Demo Research.chalmers.se
 • Kriterium - Pilotprojekt
 • Polarforskningsportalen väver samman forskningsinformation och forskningsresultat