Det kommer inte att vara möjligt låna böcker på förmiddagen den 12 maj fram till kl. 12. Efter kl. 12 ska lånefunktionen fungera igen. Det går hela tiden bra att återlämna böcker.

Efter kl. 15 den 11 maj kommer du periodvis inte heller kunna söka, beställa, köa på böcker eller beställa böcker ur vårt magasin.

Bibliotekets webbplats kommer inte att vara tillgänglig under natten. Inte heller databaser, e-tidskrifter eller e-böcker går att nå.

Under onsdag eftermiddag bör allt fungera som vanligt igen.