Artiklar publicerade till och med juni 2018 kommer att vara fortsatt tillgängliga. E-böcker, referensverk och övriga databaser från Elsevier, som Scopus och Reaxys, påverkas inte utan kommer också att vara fortsatt tillgängliga.

Tillgång till artiklar efter 30 juni

Artiklar som inte är tillgängliga att läsa direkt går att beställa via tjänsten Get It Now eller via bibliotekets övriga kanaler. Sök i ScienceDirect eller andra databaser via sökrutan eller Databaser a-ö på biblioteket webbplats. Då visas knappen ”Find it@SUB” som ger dig möjlighet att beställa via tjänsten Get It Now. I ScienceDirect visas knappen under länken ”Get Access” längst upp inne på artikelsidan för artiklar som inte är tillgängliga i fulltext.

Läs mer och se filmen om Get It Now (2:28 min).

Du kan också leta efter öppet tillgängliga artiklar med hjälp av plugin-verktyg, eller kontakta artikelförfattaren direkt med en förfrågan om ”scholarly sharing”. Läs mer om hur du kan göra.

För frågor, kontakta: media.sub@su.se.

Mer information om uppsägningen av Elsevier-avtalet

Astrid Söderbergh Widding: "Uppsägningen av Elsevieravtalet"

Bibsam: "Frågor och svar"

Stockholms universitet ger ytterligare stöd till forskare att publicera sig i ren Open Access