I en ledare i Dagens nyheter ”Är du källkritisk, lille vän?” lyfter DN:s ledarredaktion hur viktigt det är med goda kunskaper i källkritik allt eftersom ”Sociala medier och internet har gett oss nya sätt att kommunicera och söka fakta, men samtidigt också blivit arenor för dem som vill sprida falska nyheter och propaganda” 2017-03-13.

Det är när studenten ska skriva en uppsats som förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå prövas. På bibliotekets webbplats finns flera tips och råd om just källkritik.

Bibliotekets kurser i informationskompetens

På våra kurser tar vi bland annat upp kritisk granskning av källor och hur vetenskaplig information struktureras. Vi går till exempel igenom kriterier för en vetenskaplig artikel och hur den skiljer sig mot en fack- eller populärvetenskaplig artikel. De flesta studenter vid lärarutbildningarna deltar i denna kurs men det är öppet för universitetslärare inom alla områden att boka. På bibliotekets webbplats kan du läsa mer samt som lärare boka vår kurs i informationskompetens.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Om du som student inte fått möjligheten att delta i bibliotekets kurs inom informationskompetens är du välkommen till bibliotekets sökhandledningsbord bakom informationsdisken på Frescatibiblioteket. Här svarar vi på frågor som exempelvis ”Min lärare sa att vi ska använda vetenskapliga artiklar – hur vet jag om en artikel är vetenskaplig?”.

Hur hittar man vetenskapliga artiklar?

Om du inte kan besöka vårt handledningsbord kan du istället titta på våra video-instruktioner där vi förklarar hur du hittar vetenskapliga artiklar. Du får en enkel genomgång av hur du kan tänka kring sökord för möjligheten att avgränsa dina sökningar samt få tips på hur du kan referera till artiklar på rätt sätt. I filmen förklarar vi också begreppet peer-review som står för sakkunniggranskning och vilken betydelse det har för vetenskap.

Tips och råd kring källkritik

På bibliotekets webbplats och under temat ”Skriva uppsats” hittar du fler tips och råd. Tipsa gärna vidare!