I testperioden ingår två databaser som kan sökas tillsammans och var för sig.

  • RIPM Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text
    Innehåller indexerade fulltext-tidskrifter, med länkar från referenser till fullständig text och med kommenterade innehållsförteckningar som introducerar varje nummer.
  • RIPM Preservation Series: European and North American Music Periodicals
    Kompletterar RIPM Retrospective Index to Music Periodicals. Innehållet i RIPM Preservation Series har gjorts sökbart med optisk teckenigenkänning (OCR) som omvandlar bilder av bokstäver till text och därmed tillåter sökning på orden.

Till RIPM

Användarguider

Lämna synpunkter till biblioteket

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.