I Eighteenth Century Drama, som i huvudsak täcker perioden 1737-1824, finns dokument från den tidiga teaterproduktionen i England. Här finns hela den unika Larpent Collection (John Larpent, 1741-1824), med över 2500 teaterpjäser, vilket inbegriper pjäser som inte antagits och starkt censurerade pjäser. Här finns även dagböcker skrivna av Anna Larpent, som var Larpents fru och medarbetare, vilka innehåller recensioner av teaterpjäser och ger en inblick i den engelska teaterkulturen och det engelska samhället.

I databasen finns ett biografiskt lexikon över skådespelare, musiker, dansare, managers och annan scenpersonal i London, verksamma mellan 1660-1800 och även hundratals dokument som ger ett socialt sammanhang till dramatiken, däribland sånger, brevsamlingar, teckningar, affischer och porträtt.

Eftersom materialet är mångsidigt och brett riktar det sig inte bara till studenter och forskare i teaterhistoria och dramatik, utan även till dem som studerar och forskar om litteratur, Romantiken, brittisk och europeisk historia, politik, genusvetenskap, kvinnohistoria, religion, musik, konst etc. 

Här når du Eighteenth Century Drama: Censorship Society and The Stage 

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se