Le Petit Robert är ett mycket heltäckande, aktuellt och anrikt lexikon som också innehåller slangord. Det går även att lyssna på de franska ordens uttal.

Du hittar Le Petit Robert här

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se