Sedan tidigare har vi tillgång till Blendow Lexnova Nyheter och Expertkommentarer.

Här når du Lexnova Play

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se