I Factiva kan du söka i fler än 32 000 nyhetskällor, varav många är dagstidningar, från 200 länder, inklusive Sverige.

Här söker du i Factiva

Bibliotekets förvärv är behovs- och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se