SAGE Research Methods Foundations är en omfattande databas med beskrivningar av olika aspekter av forskningsmetoder och forskningsprocessen. Artiklarna på mellan 500 och 10 0000 ord är skrivna av välkända metodexperter och kan fungera som en introduktion till olika begrepp och metoder.

Läs mer om SAGE Research Methods Foundations (på engelska).

Sök i SAGE Research Methods Foundations.

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter till media.sub@su.se.