17th and 18th Century Nichols Newspapers Collection

Innehåller cirka 300 tidningar och tidskrifter och 300 broschyrer samlade av antikvarie och boktryckare John Nichols. Den digitaliserade samlingen från Bodleian-biblioteket i Oxford, nu utgiven av Gale, täcker perioden 1672-1737 och ger en bild av pressutvecklingen i England under 1600-1700-talet.

Till 17th and 18th Century Nichols Newspapers Collection

17th-18th Century Burney Collection

Samling av ca 1270 tidningar, broschyrer och böcker samlade av prästen Charles Burney (1757-1817). Många av tidningarna i samlingen är välkända medan många av broschyrerna är relativt okända. Samlingen hjälper till att kartlägga utvecklingen av begreppen "nyheter" och "tidningar" och "fri press".

Till 17th and 18th Century Burney Collection

Skicka synpunkter till biblioteket

Bibliotekets förvärv är behovs‐ och efterfrågestyrt. Skicka gärna dina synpunkter om databaserna till media@sub.su.se.