Helena Francke. Foto: Stefan Ekman.
Helena Francke. Foto: Stefan Ekman.

- Det är en fråga om hur vi bygger hållbara open access-system. Jag tycker att det är viktigt att fundera över vilket material vi tillgängliggör genom öppen tillgång via lärosätenas repositorier och vilken funktion vi tillskriver repositorierna i den vetenskapliga informationsekologin.

Vad är det som tillgängliggörs och hur görs detta? Detta är av betydelse för hur användare ska kunna ta del av materialet mer eller mindre långsiktigt och för vilka syften, skriver Helena Francke.

Hur skulle du själv beskriva innehållet i ert föredrag? Vad kan du avslöja i nuläget?

- Föredraget handlar om de förutsättningar som finns för att tillgängliggöra det open access-material som finns i de svenska lärosätenas institutionella repositorier. Vi har genom en enkät till personal som arbetar med repositorierna undersökt dels synen på repositoriernas funktion och dels hur man arbetar med författare och med materialet som deponeras.

Vi är tre författare som har kombinerat våra olika forskningsområden inom open access och öppna filformat för att studera hållbarheten i open access-material. Frågan om vilka filformat repositorierna accepterar, hur de arbetar med filerna och vad det innebär för hållbarhet är en viktig del i studien.

Varför ska man besöka MOA2016 och lyssna på just ert föredrag? Vem är den främsta målgruppen som du vill nå?

-Den som är intresserad av institutionella repositorier, av bevarande och/eller öppen tillgång och programvara generellt bör vara intresserad av det här föredraget. Vi vill också dela med oss av de resultat vi har kommit fram till i vår studie.

Läs mer om studien här.

Mötesplats Open Access 26 – 27 april i Aula Magna vid Stockholms universitet

Läs mer om Mötesplats Open Access här. Sista anmälningsdag är 5 april.

Om Helena Francke

Helena Francke är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Helenas forskning behandlar vilka uttryck som användning av digitala medier tar sig, exempelvis vad gäller trovärdighet och auktoritet, informationssökning, publicering och verksamhetsutveckling. Under senare tid har Helena bland annat ägnat sig åt de nya uppgifter som forskningsbiblioteken engagerar sig i vad gäller publicerings- och utvärderingsfrågor.

Helena Francke på Twitter.

Om Björn Lundell och Jonas Gamalielsson