Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

"Vad är Open Access" är andra artikeln i vår serie "Lär dig mer om Open Access". Du hittar den första artikeln i serien här.

Open access betyder fri tillgång till information och beskriver möjligheten att sprida denna vidare till tredje part på olika sätt

Det har visat sig att det som publiceras med Open Access sprids fortare och citeras oftare. Öppen tillgång till forskningsresultat skapar också möjligheter till en rättvisare global fördelning av informationsresurser.

Olika varianter av Open Access

Publicering med Open Access kan ske via olika kanaler och kan ibland innebära en publiceringsavgift, men också vara helt gratis eller finansierat av olika intresseorganisationer.

Parallellpublicering

Parallellpublicering, eller ”Green Open Access”, syftar till att beskriva publicering av artiklar eller bokkapitel i olika typer av öppna databaser. Detta innebär att en artikel eller ett kapitel tillgängliggörs som ett förstadie (eller manusversion) till den slutgiltiga versionen som publicerats via ett förlag. Det är oftast inte tillåtet att parallellpublicera förlagets version (pdf) av en artikel.

På Stockholms universitet används DiVA-databasen för detta ändamål

Versionen får oftast inte publiceras förrän efter en karantänperiod (så kallad "embargo time"). Tidsperioden för karantänen bestäms av förlaget som publicerar originalversionen. Vetenskapsrådet kräver dock att karantänen inte varar längre än sex månader.

Läs mer om paralellpublicering här.

Gold Open Access

”Gold Open Access” är artiklar, böcker eller bokkapitel som publiceras med en CC-BY-licens i originalversion på nätet, det vill säga utan karantänperiod. Denna typ av Open Access kan ofta innebära att förlaget tar ut en publiceringsavgift av varierande storlek.

Det går att ansöka om medel för att täcka avgiften genom de flesta svenska och europeiska forskningsfinansiärer. Många förlag och tidskrifter erbjuder idag författaren att själv välja att betala för Open Access till sin artikel i en annars prenumererad tidskrift. Detta kallas för Hybrid Open Access, och ger samma rättigheter som Gold Open Access.

Nationella riktlinjer för Open Access

Nästa artikel i serien behandlar vilka nationella riktlinjer vi har för Open Access i Sverige.

Lär dig mer om Open Access och författarens rättigheter